Gracze komercyjni
Sprzętowy Pakiet Podstawowy, zawierający:

 • marker ( Tippmann 98 ACT) z butlą HP 48cu/3000PSI (sprężone powietrze)
 • maska JT Radar Thermal z podwójną szybką
 • mundur-kombinezon w maskowaniu camo
 • 100 kulek

Koszt: 45 PLN lub 40 PLN z ważną legitymacją uczniowską lub studencką.
Ceny dodatkowych kul:
 • Wszystkie dodatkowe kulki dobierane są w pakietach po 100 szt. w cenie 0,12 PLN/szt.
 • W powyższych cenach zawarte są:
  • wstęp oraz korzystanie z pola do gry,
  • sędziowanie,
  • prowadzenie gier i scenariuszy,
  • materiały,
  • uzupełnianie powietrzem butli.